วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว


นางสาว พินันญา ใจหาญ   
รหัสนักศึกษา 534110046   
คบ.2  สังคมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

สีที่ชอบ    สีเขียวอ่อน
คติประจำใจ    ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้น  เพราะเราสามารถนับหนึ่งใหม่ได้เสมอ
สถานะ    โสด
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   ทะเล
เพลงที่ชอบ   แฟนฉัน (เพราะเธอนั้นเป็นแฟนฉันแล้ว)  อิอิ